Štramberský - ELMOS s.r.o., Příbor

Štramberský ELMOS s.r.o.

Služby

Slaboproudá elektroinstalace

 1. Zpracujeme cenové nabídky a kalkulace slaboproudé bytové a průmyslové elektroinstalace.
 2. Projektujeme a provádíme montáž rozvodů slaboproudých systémů, strukturovaných kabeláží (počítačových sítí), datových sítí LAN a WAN včetně bezdrátových a optických sítí, kamerových systémů, společných televizních antén, docházkového systému, EPS (požární signalizace) a EZS (zabezpečovací systém). Rozvody realizujeme vždy v souladu s platnými normami. Po dokončení prací zabezpečíme zakreslení skutečného stavu rozvodů do projektové dokumentace a dodáme příslušné certifikáty, atesty a měřící protokoly.
 3. Materiál potřebný pro realizaci stavby dodáváme v souladu s projektovou dokumentací a přáním investora nebo si ho na základě dohody investor zajistí sám za podmínek, že bude odpovídat platným normám a předpisům.

Silnoproudá elektroinstalace

 1. Zpracujeme cenové nabídky a kalkulace silnoproudé bytové a průmyslové elektroinstalace.
 2. Projektujeme a provádíme montáž rozvodů silnoproudých systémů, NN rozvodů, klimatizačních jednotek, osvětlení průmyslových, kancelářských a bytových prostor, vyhřívání okapů a dlažeb, elektrického vytápění budov.
 3. Materiál potřebný pro realizaci stavby dodáváme v souladu s projektovou dokumentací a přáním investora stavby, nebo si ho na základě dohody zajistí sám za podmínek, že bude odpovídat platným normám a předpisům.
 4. Po dokončení prací zabezpečíme zakreslení skutečného stavu rozvodů do projektové dokumentace.
 5. Součástí dodávky je geometrické zaměření.
 6. Závěrem veškerých elektro montáží provedeme revizi elektroinstalace a vystavíme výchozí revizní zprávu.

Revize elektrických zařízení

Po ukončení veškerých elektro prací je nutno provést revizi, kterou provedeme a následovně dodáme.
 

Montáž hromosvodových soustav

Součástí každého objektu by měl být hromosvod a uzemnění. Tím stavbu zabezpečíte proti nebezpečí úderu blesku.

 1. Zpracujeme cenové nabídky hromosvodů.
 2. Provádíme montáž a opravy stávajících hromosvodů z materiálu FeZn a Cu.
 3. Po ukončení prací vystavíme výchozí revizní zprávu.

Výstavba a údržba veřejného osvětlení

 1. Zpracujeme cenové nabídky na realizaci veřejného osvětlení.
 2. Vypracujeme projektovou dokumentaci výstavby VO.
 3. Provádíme výstavbu i rekonstrukci veřejného osvětlení na základě projektové dokumentace.
 4. Provedeme a dodáme výchozí revizi.
 5. Zajistíme a dodáme geometrické a geodetické zaměření.

^ nahoru